WYKŁADOWCY

Dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
Zatrudniony w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kardiolog inwazyjny. Obszarem jego zainteresowań zawodowych jest leczenie interwencyjne wad strukturalnych serca (PFO, ASD, TAVI, LAAO) oraz interwencje w krążeniu płucnym, w tym angioplastyka płucna u chorych z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym oraz przezcewnikowa terapia zatorowości płucnej. Twórca i kierownik zespołu ds. terapii zatorowości płucnej (PERT-POZ) w ośrodku poznańskim.

Dr hab. n. med. Piotr Buszman, prof. nadzw.
Kardiolog inwazyjny, naukowiec. Kierownik ds. Badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.  Kierownik Katedry Kardiologii Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbył staże zagranicznie z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w USA i Europie, w tym staż z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz badań wdrożeniowych w Cardiovascular Research Foundation w Nowym Jorku.  Ukończył szkolenie specjalizacyjne z kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Absolwent programu NextGen Ernst & Young and Columbia University (Nowy Jork).
Autor i współautor badań wdrożeniowych polskich i zagranicznych technologii z zakresu przezcewnikowych terapii wewnątrznaczyniowych oraz lokalnego dostarczania leku w chorobach układu sercowo-naczyniowego (m.in. stenty DES, stenty bioresorbowalne, balony powlekane lekiem nowej generacji). Twórca i współtwórcza kilkunastu prac nad doborem optymalnej metody rewaskularyzacji u chorych z zaawansowaną chorobą wieńcową. Kierownik badań wdrożeniowych pierwszego polskiego balonu powlekanego lekiem oraz stentu bioresorbowalnego. Współautor programu Kompleksowej Opieki Skoordynowanej po zawale serca – programu Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Autor ponad 60 publikacji pełnotekstowych z listy filadelfijskiej o łącznym IF 180. Posiadacz pięciu patentów.

Dr n. med. Szymon Darocha
Asystent w Klinice Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Współtwórca innowacyjnego programu leczenia przewlekłego nadciśnienia płucnego zakrzepowo-zatorowego za pomocą balonowej angioplastyki płucnej oraz pierwszego w Polsce zespołu ds. terapii zatorowości płucnej (CELZAT). Obszarem jego zainteresowań są nowoczesne techniki obrazowania wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
Były prezes „Klubu 30” PTK, były prezes i współzałożyciel Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Internista, kardiolog, hipertensjolog, farmakolog kliniczny. Twórca cyklu konferencji i repetytoriów z kardiologii, edukator wiedzy kardiologicznej. Obserwowany przez ponad 10 000 osób na portalu Facebook oraz Instagramie: profkrzysztofjfilipiak

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu)

Prof. Paul F. Gründeman MD, PhD
Jest starszym badaczem na Oddziale Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie, Niderlandy i profesorem wizytującym Centrum Medycyny Translacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wniósł znaczący wkład w rozwój innowacyjnych, małoinwazyjnych (chirurgicznych) metod leczenia chorób serca. Metodę Utrecht Octopus do zabiegów w obrębie tętnic wieńcowych „na bijącym sercu”zastosowano dotychczas u > 2,1 miliona pacjentów na całym świecie. Prof. Gründeman wprowadził robota chirurgicznego Da Vinci dla różnych specjalizacji w Holandii i opracował stabilizator serca EndoOctopus i pozycjoner Starfish do zabiegów na tętnicach wieńcowych wykonywanych bez otwierania klatki piersiowej (Totally Closed Chest Coronary surgery). Obecnie pracuje nad opracowaniem polimerowych, gotowych do użycia zastawek serca oraz narzędzi do małoinwazyjnych interwencji kardiologicznych. Jego motto to powiedzenie Alberta Einsteina: „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza”.

Dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski, prof. nadzw. GUMed 
Kardiolog I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący na co dzień w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Klinicznego Centrum Kardiologii w Gdańsku.
Członek Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego IV i V kadencji, członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prezes Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) kadencji 2019–2021 r., Członek Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017–2019 r. oraz 2019–2021 r., Redaktor Naczelny czasopisma „Cardiology Journal”. Autor ponad 130 publikacji naukowych, kierownik i badacz wielu projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, dwukrotny stypendysta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). W 2018 r. zwyciężył w konkursie zwyciężył w konkursie „Supertalenty w Medycynie” organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. W 2019 roku otrzymał nagrodę Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) 2019. Jego podstawowe zainteresowania kliniczne i naukowe to: przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych, przezskórne rekanalizacje przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, dowieńcowe platformy bioresorbowalne, obrazowanie wewnątrznaczyniowe (IVUS, OCT), denerwacja tętnic nerkowych i kardiomiopatia Takotsubo.

Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodnicząca elekt „Klubu 30” PTK. 

Dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. nadzw.
Od przeszło 30 lat pracownik Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie – lekarz chorych z niewydolnością serca. Jego doświadczenie kliniczne obejmuje leczenie i opiekę nad pacjentami ambulatoryjnymi, hospitalizowanymi czy leczonymi w warunkach intensywnego nadzoru kardiologicznego. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, będąc obecnie Przewodniczącym Sekcji Niewydolności Serca PTK. Równolegle prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące biologię komórkową, patofizjologię, terapię niewydolności serca, zarówno w grupach pacjentów, jak i na różnych modelach zwierzęcych. Wchodzi w skład komitetów sterujących wieloma międzynarodowymi projektami i grupami roboczymi.

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, członek Rady Uczelni WUM. Należy również do Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka, Rady Naukowej Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Komisji Medycznej PKOl.

Dr n. med. Jarosław Meyer-Szary
Pracownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej I Wad Wrodzonych Serca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Oddany pediatra i kardiolog dziecięcy. Entuzjasta druku 3D w medycynie i edukacji. Pasjonat żeglarstwa i fotografii.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed). Inicjator koncepcji utworzenia w GUMed Centrum Medycyny Translacyjnej.  Jego zainteresowania badawcze skupiają się na profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego, bezdechu sennego, niewydolności serca i cukrzycy. Opublikował ponad 400 pełnotekstowych prac (łączny Impact Factor > 1110, łączna liczba cytowań > 26 000, h-index: 55). Jest redaktorem czasopisma „Blood Pressure” – organu Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Pełnił funkcję prezesa tego towarzystwa w latach 2009–2011. Był członkiem grupy roboczej przygotowującej w latach 2007, 2013 i 2018 europejskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego.

Dr hab. n. med. Tomasz Roleder
Do 2018 r. kierownik Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Wrocławiu. W 2016 r. został laureatem nagrody prezesów PTK za całokształt dorobku naukowego. Główny obszar zainteresowań dr. hab. Tomasza Roledera to kardiologia inwazyjna i metody obrazowania wewnątrznaczyniowego. takie jak optyczna tomografia koherentna, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa i spektroskopia światłem bliskim podczerwieni.

Dr hab. n. med. Maciej Sterliński
Profesor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca NIK. Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK w kadencji 2017–2019, członek Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019–2021. Redaktor działu czasopisma „Kardiologia Polska”. Jeden z pionierów zabiegowych metod w elektroterapii serca w Polsce: wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, terapia resynchronizująca, przeznaczyniowe usuwanie elektrod.

Dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Zastępca Kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dotychczasowe międzynarodowe doświadczenie w praktyce klinicznej dr hab. Anny Tomaszuk-Kazberuk obejmuje szkolenia w Royal Liverpool University Hospital, Arrowe Park Hospital, Fazakerley University Hospital i University Hospital Aintree w Liverpoolu, Erasmus Thorax Centre w Rotterdamie, na Uniwersytecie Medycznym w Joaninie i Uniwersytecie Medycznym w Ferrarze. Jej zainteresowania zawodowe obejmują takie tematy, jak migotanie przedsionków, terapia przeciwkrzepliwa, choroba wieńcową oraz echokardiografię. Napisała lub współtworzyła ponad 100 publikacji dotyczących kardiologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i byłym prezesem Oddziału Białostockiego PTK, członkiem Zarządu Głównego Sekcji „Choroby Serca u Kobiet” PTK, sekretarzem Komisji Wyborczej PTK, członkiem „Klubu 30” PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr n. med. Maciej Wybraniec
Specjalista kardiolog. Pracownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Zarządu „Klubu 30” PTK. Jego zainteresowania naukowe i kliniczne to kardiologia inwazyjna, zespół sercowo-nerkowy, migotanie przedsionków.