Opłaty

Bezpłatny udział dla uczestników Wiosennego Repetytorium z Kardiologii i Hipertensjologii (Warszawa, 1 marca 2020 roku)*

Opłata promocyjna do 31 stycznia 2020 roku – 150 zł

Opłata podstawowa od 1 lutego 2020 roku – 230 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Uprzejmie informujemy, iż podczas konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

Opłaty można dokonać poprzez PayU (platnosci.pl) — po zarejestrowaniu się.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych,
  • program,
  • identyfikator,
  • certyfikat,
  • poczęstunek podczas przerw.

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji**:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: postaha@viamedica.pl.
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,

  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,

  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Udział w dwóch konferencjach w ramach opłaty rejestracyjnej za Wiosenne Repetytorium z Kardiologii i Hipertensjologii. W celu skorzystania z promocji prosimy o rejestrację na Wiosenne Repetytorium (Warszawa, 1 marca 2020 roku) pod adresem: www.kardio.viamedica.pl

**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).